Sunday, March 10, 2013

Lời cầu nguyện buổi sáng (dành cho trẻ)


LỜI NGUYỆN CẦU BUỔI SÁNG (dành cho trẻ) - do thầy Thích Chân Quang biên soạn

[Sưu tầm từ nguồn http://yume.vn/meomunmap/article/mot-thoi-de-nho.35D54B2C.html]

-----------

Thành tâm quỳ dưới Phật đài
Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang
Phật Đà từ ái nghiêm trang
Cha lành của khắp mười phương vạn loài
Xin nghe con trẻ tỏ bày
Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau

***
Trước là cha mẹ ơn sâu
Được nhiều phước đức sống lâu tuổi đời
Ông bà tổ tiên nhiều đời
An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành

***
Xin cho thế giới thanh bình 
Ai ai cũng sống hiền lành với nhau
Thầy cô vất vả công lao
Mong sao sẽ được phước cao đức dầy

***
Còn con xin nguyện từ đây
Siêng năng học tập để ngày lớn khôn
Đền đáp cha mẹ công ơn
Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ

***
Hôm nay con trẻ dại khờ
Biết bao mơ ước còn chờ mai sau
Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu
Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều

***
Cho lòng con biết thương yêu
Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân
Cho con lễ độ ân cần
Biết nhường kính với người gần kẻ xa

***
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây Đạo Đức nở hoa trong lòng
Đôi điều con trẻ ước mong
Cúi xin Đức Phật cảm thông độ trì

***
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)